Разград [email protected]
Изминали игри

Неделна игра в Разград – 22 януари

Шест игри по време на Неделна airsoft игра в Разград между 🔵 и 🔴
✅ Резултати: 🔵 4 игри vs. 🔴 2 игри
👉 Следете страницата ни за следващи игри 🙂
https://www.facebook.com/airsoft.razgrad/posts/pfbid0Awk3dgk7eUFqTWLkSAk4Df4RdReSVF5r6iPppTHbedCsgfukxTGtgzUtCCkv9zU5l?__cft__[0]=AZVZMeLMfiBFlrQF2aIRBI75f8btWQC8rQgihkMlqUXdUlY1CKy1WZAx9mBAxnW_mmXfeeUDI3aGbeqof8HqZEV3_Iye1OnqDGN_5fGHaFiKLHgy5aswjva2MYC4f7_uVmKV71QM120kFlmne0UYJlXdnfxNn_-isF6z8GH5WJYk6Npk9sWBvGlbwevbrkcYTUuZ26yR–3NP0fo503Bu_Mz&__tn__=%2CO%2CP-R