Разград [email protected]
Гостувания

Еърсофт демонстрации в НПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград

Спортен клуб „Еърсофт Разград“ проведе демонстрации пред ученици и учители от НПТГ „Шандор Петьофи“. Това се случи в седмицата, когато училището чества своята годишнина. Членовете на спортния клуб Николай Николаев, Тодор Тодоров, Йордан Йорданов, Божидар Иванов и Теодор Пенчев, съвместно с Хубан Соколов, представител на стрелкови клуб „Дръзки“ обясниха на присъстващите ученици от всички класове […]

Гостувания

211 души на играта в Добрич, петима представители от Разградския клуб

https://www.facebook.com/airsoft.razgrad/posts/pfbid03dibvLBSJhTFJ7YgtPUEcrznvE1MmBHGnD5SJo9fxLE3L2nNNaHyL6Mq9e9iTVWal?__cft__[0]=AZW05BOT3pPmUtTmFGu7L3ON7rX6K5T3Cg_310ImF6bvF4q1MOkteMky28bnKs81uGNt-B2WB8SqaP7BWh4WWFwxvrevdufmO0h_OtQavzGaxBXcy2hWps-z_gpSPmP9WndLsaJvWz0wxedG_g7X5U3wDlyyxiZl1kJwusJ-n03rIGpwzQBJF7nVogmyY5GXmh4Mi9hJK9O6XukLKRYslMSM65NbbdXG5a5mSFIxW8N20Q&__tn__=%2CO%2CP-R